ανδράδελφος


ανδράδελφος
ο (Μ ἀνδράδελφος)
ο αδελφός του συζύγου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνδράδελφος — husband s brother masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνδραδέλφους — ἀνδράδελφος husband s brother masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνδραδέλφῳ — ἀνδράδελφος husband s brother masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνδράδελφε — ἀνδράδελφος husband s brother masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνδράδελφοι — ἀνδράδελφος husband s brother masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνδράδελφον — ἀνδράδελφος husband s brother masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • άνδρας — και άντρας, ο (Α ἀνήρ) 1. αρσενικός άνθρωπος (σ’ αντίθεση με τη γυναίκα) 2. ομόκλινος, σύζυγος 3. ανδρείος, γενναίος, παληκάρι 4. αυτός που μπήκε στην αντρική ηλικία, ενήλικος, ώριμος 5. στρατιώτης, οπλίτης 6. φρ. «κατ’ ἄνδρα», ένας ένας με τη… …   Dictionary of Greek

  • επίστροφος — Όνομα μυθολογικών προσώπων. 1. Γιος του Ιφίτου. Ο Όμηρος αναφέρει πως έλαβε μέρος με 40 πλοία των Φωκαέων στην εκστρατεία της Τροίας. 2. Γιος του Μακιστέα. Ήταν σύμμαχος των Τρώων, επικεφαλής των Αλιζώνων ή Αλαζώνων. 3. Γιος του Εύηνου, αδελφός… …   Dictionary of Greek

  • κηδεστής — ο (Α κηδεστής, οῡ, δωρ. τ. καδεστάς) συγγενής εξ επιγαμίας, εξ αγχιστείας, πλάγιος συγγενής, όχι εξ αίματος αρχ. (ειδικότερα) 1. γαμπρός, σύζυγος τής θυγατέρας ή τής αδελφής («ἐπεθύμησε Διός γενέσθαι κηδεστής» θέλησε [ο Πάρις] να γίνει γαμπρός… …   Dictionary of Greek

  • κουνιάδος — και κονιάδος, ο, θηλ. κουνιάδα 1. αδελφός ή αδελφή τού ή τής συζύγου, ανδράδελφος ή γυναικάδελφος, ανδραδέλφη ή γυναικαδέλφη 2. ο σύζυγος τής αδελφής, γαμπρός. [ΕΤΥΜΟΛ. < βεν. cognado < ιταλ. cognato < λατ. cognatus «συγγενής»] …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.